Jag äger min dåtid 

av Anna Viresha

Visst är det härligt att förlikas, acceptera och omfamna allt vi har varit med om tills idag. 🥰  Alla misstag ( ja dom vi omvandlade till ren klokhet)

Allt som kan anses förbjudet. Det som anses ”smutsigt”. Val i livet som ångrades. Nej som ville bli ett ja. Ja som ville bli ett nej.

Tillåt dig själva att berikas med just din egna unika historia. Bli ett tillsammans. JA för teamwork i medvind än osämja i motvind.

Vår livsbok har tagit oss fram till den versionen av oss själva vi är idag.

Vi kan inte ändra en mm på händelser, beslut eller ångest för fel beteenden och val. Allt kunde varit helt annorlunda om vi bara gjort si eller så. MEN, tänk då på vad vi missat av alla nya händelser som fyllt ut de tomma bladen. Just efter det ångestfyllda livskapitlet. Ville du inte vara med om det och möta de människor du just gjort? Lärdomarna och klokheten som vuxit längst våra steg framåt.

Försonas och förlikas

Hur ont saker än gör i våra hjärtan så ändras historian inte. Allt tar bara ännu mer av vår energi och tid ifrån det som är nu. Om människor ska komma in i våra liv igen gör dom det. Om du sårat har du lärt dig. Om de sårat har du lärt dig och förmodligen blivit starkare.

Tillit till vår livsplan.

Lita på att allt blev och är precis som det ska – det var den vägen vi skulle gå, de människor vi skulle möta. Vi får känna ett inre tack för denna tid med de människor som försvann åt andra håll. För att göra plats åt andra själar. Själar som vibrerar som du, på samma frekvens.

Allt har sin tid. Namaste 😘

Inlägg du kanske gillar

Lämna en kommentar

* Genom att lämna en kommentar samtycker du också till att vi lagrar och publicerar den data du anger. Den som är ansvarig för behandling av uppgifterna är Anna Viresha Malm. Du har rätt att få registrerade personuppgifter utlämnade när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du genom att kontakta mig för att bli borttagen ur databasen.